Med podle snůšky

Podle rostlinného původu medu včelaři rozlišují tři základní druhy medů. Med květový, který včely získávají z nektáríí (orgán na rostlině zpravidla v květní části, ze kterého jsou vylučovány šťávy s vysokým obsahem cukru) právě kvetoucích rostlin. Med medovicový (lesní), který včely získávají sběrem medovice vyprodukované některými skupinami hmyzu a med smíšený. Med smíšený je med květový z různým podílem medovicového medu.

Květový (nektarový) med

Květový nebo-li nektarový med včely vyrábějí z nektarů květů. Tento nektar včely zahušťují odpařováním vody ve svém těle a zhodnocují ho i tím, že do něj ze svého těla přidávají biologicky aktivní látky - enzymy. Základem květového medu je směs nektarů různých rostlin, v případě, že významně převažuje nektar z jedné rostliny, potom se jedná o tzv. jednodruhové medy. Květový med má světlejší barvu a obsahuje pylová zrna, éterické oleje, rostlinné hormony, aromatické a další látky. Je dobře stravitelný díky vysokému obsahu glukózy a fruktózy, proto je vhodný pro děti a pro osoby s vysokou energetickou námahou. Květový med zpravidla velice rychle krystalizuje, což je způsobeno vysokým obsahem glukózy, pro kterou je tato vlastnost typická. Krystalizace medu je jeho přirozenou vlastností. Krystalický med si zachovává všechny své vlastnosti i účinné látky. Jedinou nevýhodou krystalizace je omezená manipulace s krystalizovaným (ztuhlým) medem. Tomu lze předejít tzv. pastováním medu. Jedná se o opakované mechanické míchání medu v průběhu krystalizace. Výsledkem je lehce rostíratelný med pastové konzistence – pastový med.

Naše produkce

Med květový - řepkový

V naší oblasti je to první med, který lze od včel získat a zároveň jediný jednodruhový med. Jedná se o med světlé barvy, rychle krystalizující ve velkých krystalech, po ztuhnutí téměř bílý připomínající sádlo. Med vhodný k pastování.

Med květový

V naší oblasti med druhého vytáčení. Jedná se o vícedruhový med. Zdrojem nektaru pro tento med je nejčastěji maliník a lípa. V případě převažující snůšky z lip může mít med mírně ostrou chuť. V případě převažující snůšky maliníku se jedná o jantarovou, v případě lip o oranžově nažloutlou barvu. Med je rychle krystalizující ve velkých krystalech, po ztuhnutí nažloutlé barvy. Med vhodný k pastování.

Medovicový (lesní) med

Medovicový, tmavý nebo-li lesní med je označení pro medy, jejichž původ není v nektáriích rostlin. Medovice je hustá lepkavá tekutina bohatá na cukry, vylučovaná stejnokřídlým hmyzem (např. mšice, mery, červci, puklice) na povrch listů a jehličí, kde se usazuje v podobě povlaku. Stejnokřídlí hmyz vytváří medovici ze sladkých šťáv proudících v rostlinách, které z nich hmyz vysává svými bodavě savými orgány. Šťáva obsahuje mnoho cukrů, které hmyz biochemicky přeměňuje. Hmyz totiž vysává z rostliny více šťávy, než je schopen strávit a proto většina prochází jejich zažívacím traktem nevyužitá a je vylučována jako medovice.Včely medovici sbírají z listů a dále zpracovávají podobně jako nektar. Snůška z medovice nastává odtřetí dekády června. Medovicové medy jsou zpravidla tmavší až tmavé, obsahují řádově více, zejména enzymaticky aktivních složek než nektarové medy. Vinou delší expozice šťáv na listech medovicové medy obsahují i více prašných zrn a těžkých kovů, což může v některých případech snižovat jejich kvalitu. Medovicový med nekrystalizuje nebo krystalizuje jen částečně a velmi pomalu. Medovicové medy se nepastují. Produkce medovicových medů je velmi závislá na počasí a v našich podmínkách se medovicová snůška objevuje nepravidelně. Mezi nejvýznamější producenty medovice se v naší oblasti řadí smrky, lípy, duby a javory.

Melecitozní (cementový) med

Jednou za pár let se vyskytne medovicová snůška, která v plástech začne během pár dnů krystalizovat. Příčinou výskytu je zvláštní složitý cukr v medovici - trisacharid melecitóza, který způsobí, že med nelze získat běžnými metodami. Pokud včelař včas med nevytočí, "zkamení" v plástech. Včely na něm nevyzimují a včelař jej z plástů bez jejich poničení či znehodnocení medu nezíská. Tento med nemá žádné zdravotně závadné následky a je plnohodnotným medovicovým medem. Prozatím není přesně známo, proč a kdy rostliny melecitozu v takové míře vytvářejí, pravděpodobně jim mj. tvorba tohoto cukru pomáhá překonat dlouhá období sucha. Silná melecitoza medu postihla celou ČR v roce 2013.

Smíšený med

V naší oblasti jde o nejčastěji získávaný med. Jeho produkce odpovídá konci června. Jedná se o med květový s různým podílem medovice. Med je tmavší, typické medové barvy a vůně. Krystalizuje pomalu, ve velkých krystalech a často krystalizuje pouze frakce květového medu. Pokud je zároveň snůška květového nektaru a medovice z lip, může být tento med výraznou až štiplavou aromatickou chuť a lipovou vůni.

Použité zdroje:

Dalibor Titěra: Včelí produkty mýtů zbavené (2013)

Oldřich Haragsim: Včelařské dřeviny a byliny (2013)

http://cs.wikipedia.org/wiki/ (prosinec 2013)

© 2013 Jirka LAHODA