Sezóna 2014

Sezóna 2014

Uplynulý rok 2014 byl i nebyl z pohledu včelaře úspěšný. Po teplé zimě vyzimovala všechna včelstva bez větší újmy a jejich jarní rozvoj byl takřka bouřlivý. Stejně bouřlivě jako včely se probouzela i vegetace a od časného jara poskytovala hojnost pylu i nektaru. Po prvním medobraní, kdy množství, kvalita i chuť medu byla na vysoké úrovni a včelstva v plné síle, jsme očekávali, že i další medobraní bude ve vysoké kvalitě, tvorba oddělků půjde téměř sama a polapené roje půjdou do zimy v plné síle. Ovšem opak byl pravdou. Matka příroda si s námi včelaři resp. našimi včelami nepříjemně zahrála. Na konci května začalo dlouhé období sucha a tepla. Včely se začaly intenzivně rojit a polapené roje přestaly, v důsledku nedostatku nektaru a pylu, stavět mezistěny a spíše slábly. A tak muselo dojít k tomu, že lapené roje byly posíleny oddělky. Oddělky i přes přikrmování nenabíraly na síle a včelstva, byla ráda, že si nasbírala nektar, alespoň pro svoji potřebu. Rovněž oplozenost matek byla nižší než bývá obvyklá. V důsledku této nepřízně musela být i dospělá včelstva v půli července přikrmena. Další očekáváná snůška se již nedostavila. Dalším nepříjemností byl po teplé zimě a jarním rozvoji včel, masový výskyt roztoče Varroa destructor a bylo nutno nasadit formidolové odparné desky s kyselinou mravenčí. Následným monitoringem - rozebráním trubčiny a prohlídnutím larev trubců bylo zjištěno, že promoření včel je větší, než jak ukázal spad roztoče po aplikaci formidolových desek, a proto jsem v třetí dekádě července nasadil dlouhodobé odpařovače kyseliny mravenčí, čímž se zřejmě infekční tlak roztoče ve včelstvech snížil. Vzhledem ke značným úhynův včel v blízkém i vzdáleném okolí, jsem provedl fumigaci a do zimy vstupoval bez úhynu jediného včelstva, přestože několik jich nebylo v úplně dobré síle. Koncem roku jsem čtyři včelstva přemístil do lesního komplexu Týnských hájů. Důvodem je požadavek zákazníků na medovicový med. V průběhu zimy 2015 dožila čtyři včelstva, z toho dvě umístěná v lese, neboť jak se posléze ukázalo, včelstva jsem umístil do mrazové kotliny. Do jarní sezony roku 2015 šlo 14 včelstev v ne úplně dobré kondici.

© 2013 Jirka LAHODA