Stanoviště

Včelaříme na území obce Chrastavice, která leží v jihozápadních Čechách přibližně 2 km východně od Domažlic.

Obec leží na rozhraní Podčeskoleské – Chodské pahorkatiny a Všerubské – Českobudějovické vrchoviny. Geologický podklad tvoří krystalické břidlice a vyvřeliny. Půdy jsou na území obce převážně hnědé - kyselé, oglejené a hnědozemě - ilimerizované.

Chrastavice leží v intenzivní zemědělské oblasti, mírně vlhké, mírně teplé až teplé klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou okolo 8 °C, průměrnou sumou ročních srážek 550-650 mm. Pravděpodobnost suchých vegetačních období je mezi 15-30 %. Nadmořská výška obce se pohybuje od 412 do 538 metrů.

Podíl zemědělské půdy na území obce je 68 % z toho je 19 % luk, pastvin a sadů a 81 % orné půdy. Podíl lesní půdy je na území obce 25 %. V jižní části území se nachází větší komplexy lučních porostů, kterými protéká říčka Zubřina.

Za kotlíkem

Stanoviště se nachází severně od vesnice za rybníkem zvaný Kotlík v nadmořské výšce cca 460 metrů. Lokalita leží v dolíku mezi poli a remízy a je ze všech stran obklopena polnostmi. Ze severnístrany k lokalitě přiléhá stará třešnová alej a trnkové remízy, z jihu jsou přisedlé porosty starých vrbin. Celá lokalita je díky terénnímu reliéfu krytá proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Maříkojc rovce

Původní a zároveň začínající stanoviště se nacházelo Za kotlíkem,v remízku severně od obce, těsně vedle kamaráda Luboše, který mne ke včelaření přivedl. Úly byly umístěny do remízu statných planých třešní s hustým podrostem trnek, které bylo nutno vyřezat. Vzhledem k tomu, že tato lokalita byla značně zavčelena včelstvy kamaráda Luboše, bylo nutno po třech letech vytipovat novou lokalitu, kde bych mohl začít budovat svoji včelnici.

Nové místo jsem objevil v zarostlé a opuštěné rokli, které se před válkou říkalo V travní cestě či Maříkojc rovce. Rokle se nachází východně od obce, kterou kdysi vedla cesta ke Spálenému mlýnu v nadmořské výšce cca 440 metrů. V sedmdesátých letech se cesta přestala používat a část rokle se zavezla sutí, hlínou a částečně i domovním odpadem. Příjezd a vlastní místo k předpokládané včelnici bylo zcela zarostlé čtyřmetrovými trnkami a bylo nutno jej upravit - viz galerie.

Vlastní umístění včelnice je v obnoveném a vyklučeném háječku se statnými lípami, duby, s vtroušenou břízou a osikou. Obnovená příjezdová cesta byla osázena lipami. Do této lokality byla v průběhu roku 2013 přesunuta téměř všechna včelstva.

Chrastavický les - háje

Stanoviště bylo nově založeno v říjnu roku 2014. Důvodem pro vytvoření nového místa byl požadavek zákazníků na medovicový nebo-li lesní med. Vytipoval jsem místo, kde v doletu včel výrazně převažují lesní porosty (převažuje smrk a borovice) a částečně i luční společenstva. V případě, že rok 2015 bude příznivý, lze již v tomto roce očekávat snůšku medovicového medu.

© 2014 Jirka LAHODA